Welcome to World Heritage Ireland

‘Tá idirleathadh leathan chultúir, agus oideachais an chine dhaonna i gcomhair ceartais, saoirse agus síocháin riachtanach do dhínit an duine agus mar dhualgas sácráilte ag gach tír meon comhoibrithe agus cúraim a chomhlíonadh’

Bunreacht EOECNA (UNESCO) 1945

Oidhreacht Dhomhanda

Eascraíonn an smaoineamh d’Oidhreacht Dhomhanda ó phrionsabail an cheartais, saoirse agus síocháin, a spreag gá le hoidhreacht chultúrtha agus nádúrtha atá ar chaighdeán Sár-Luach Uilíoch a chaomhnú go domhanda ionas go mbainfeadh glúnta an lae inniu agus na glúnta amach romhainn tairbhe astu.

Cuireadh Coinbhinsiún maidir le Cosaint Oidhreachta Chultúrtha agus Nádúrtha an Domhain ar bun ag EOECNA i 1972 agus daingníodh é in Éirinn i 1991. Is é an cuspóir a bhí leis ná tuiscint, síocháin agus comhoibriú idir tíortha a chothú ionas go gcaomhnófaí oidhreacht ar fud na cruinne. Den chéad uair riamh, aithníodh ag coinbhinsiún idirnáisiúnta go gcuimsíonn oidhreacht cultúr agus mar thoradh uirthi go mbíonn daoine ag idirghníomhú leis an dúlra.

Tá cuid de na samplaí is tábhachtaí d’oidhreacht chultúrtha agus nádúrtha ar domhan ar LIOsta Oidhreachta Domhanda EOECNA.

Láithreáin Oidhreachta Domhanda agus Ainmniúcháin UNESCO Eile

MarcóirCineál Láithreáin
Red MarkerRéadmhaoin Oidhreacht Domhanda
Blue MarkerMaoin Liosta Sealadach
Purple MarkerGnéithe Cuimhne an Domhain
Green MarkerTearmann Bithsféir
Yellow MarkerCathair Chruthaitheach
Orange MarkerGeopháirc Domhanda

An Nuacht is déanaí

New Scholarships to offer increased support for UNESCO World Heritage

Posted on 2 July 2024

Ireland is strengthening engagement, education, and capacity-building for World Heritage through two new scholarship programmes established by the National Monuments Service (NMS) in collaboration with University College Dublin (UCD) and the Rome-based advisory body ICCROM (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property). Over the next three

Facilitator appointed to lead newly established Brú na Bóinne Community Heritage Forum

Posted on 18 April 2024

To mark World heritage Day 2024 the National Monuments Service is announcing the establishment of a Brú na Bóinne Community Heritage Forum with the appointment of Ms Mona O’Rourke as lead facilitator for the project. The forum will enable the community to be more involved in making decisions about the management, presentation, interpretation and conservation of the site and will help them

Sceilg Mhichíl Community Climate Vulnerability Assessment Workshop

Posted on 28 March 2024

Sceilg Mhichíl is one of ten World Heritage Properties involved in the Preserving Legacies: A Future for our Past project, and is the only site selected in Europe. The aim of the project is to equip communities worldwide with the tools to accurately anticipate and assess worsening and future climate impacts on culture, and help them turn that scientific knowledge into action to safeguard

Sceilg Mhichíl Community Information Night

Posted on 28 March 2024

The National Monuments Service, National Parks and Wildlife Service, and the Office of Public Works are hosting a Community Information Night on Sceilg Mhichíl World Heritage Property at the Portmagee Community Centre at 7pm on the 8 April 2024. The three state bodies will discuss their respective roles in relation to the management of the World Heritage Property and Natura 2000 Site and will be

An Introduction to World Heritage: National Capacity Building Workshop

Posted on 20 March 2024

Dr John Knightly, NMS – The Irish World Heritage System On March 13 2024, the National Monuments Service worked in collaboration with the Office of Public Works,   ICCROM, ICOMOS Ireland, and UCD’s World Heritage Programme to deliver the first workshop of Ireland’s new World Heritage. Dr Mechtild Rossler, ICCROM – Preliminary Assessment Nicole Franceschini,
Tuilleadh Nuachta

Foilseacháin is déanaí

Seabird Report Cover 2023

A Summary of Seabird Monitoring on Sceilg Mhichíl 2020 – 2023

Published on 12 February 2024

Please find attached a report by NPWS describing seabird survey work between 2020 and 2023.

C0001210 Report Cover

Archaeological excavation of a rock ledge above the Upper Lighthouse station, Skellig Michael, Co. Kerry. Ministerial Consent No. C0001210. Licence Nos. E005529, R000617

Published on 1 February 2024

This is the Final Report for a rescue excavation commissioned by the National Monuments Service in 2023 on an area of ground at the Upper Lighthouse on Sceilg Mhichíl that is the subject of erosion from increased storminess and precipitation.

SM Action Programme Cover Dec 2023

Sceilg Mhichíl World Heritage Property Management Plan 2020–30: Action Programme – Progress Tracker (December 2023)

Published on 31 January 2024

This report, dated December 2023, tracks the progress of implementing the action programme of the Sceilg Mhichíl World Heritage Property Management Plan 2020–30.

BnB Actio Plan Cover Dec 2023

Brú na Bóinne World Heritage Property Management Plan 2017–27: Action Plan – Progress Tracker (December 2023)

Published on 31 January 2024

This report, dated December 2023, tracks the progress of implementing the action plan of the Brú na Bóinne World Heritage Property Management Plan 2017–27.

Works Report 2023
Tuilleadh Foilseacháin