Liosta Sealadach 1992

Liosta Sealadach 1992

Chuir coiste Roinne inmheánach Liosta Sealadach 1992 i dtoll a chéile, tar éis próiseas comhairliúcháin phoiblí a fógraíodh, a chuimsigh deich láithreán cultúrtha agus nádúrtha. Inscríobhadh dhá láithreán ón liosta sin ar Liosta Oidhreachta Domhanda ó shín; Brú na Bóinne – ‘Coimpléasc Seandálaíochta Lúb na Bóinne i 1993 agus Sceilg Mhichíl i 1996.

Cultúrtha

  1. Imscríobhadh Coimpléasc Seandálaíochta Lúb na Bóinne i 1993
  2. Inscríobhadh Sceilg Mhichíl in 1996
  3. Caiseal Thiar
  4. An Caiseal

Nádúrtha

  1. Páirc Náisiúnta Chill Airne
  2. Móintigh Iarthuaiscirt Mhaigh Eo
  3. An Mhóin Rua

Meascán- Cultúrtha agus Nádúrtha

  1. Cluain Mhic Nóis
  2. Boirinn
  3. Páirceanna Cheide