Déan teagmháil linn

Aimsigh muid

Aonad Oidhreachta Domhanda, Seirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta, Roinn Tithíochta,Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta

Seol ríomhphost chugainn

Tabhair faoi deara le do thoil nach féidir le hOidhreacht an Domhain de chuid na hÉireann cuidiú le fiosruithe maidir le háiseanna do chuairteoirí ag Réadmhaoine de chuid Oidhreacht an Domhain ná ag Láithreacha ar Liosta Sealadach. Ná téigh i dteagmháil linn maidir le fiosruithe faoi d’áirithint, earraí caillte ná fiosrú eile a bhaineann le do chuairt.