Brú na Bóinne – Tréithe de Shár-Luach Uilíoch

Cuireann tréithe an Sárluach Uilíoch atá ag Maoin Oidhreachta Domhanda in iúl agus cumasaíonn siad tuiscint ar an luach sin. Ba cheart do na tréithe sin a bheith ina bhfócas do ghníomhaíochtaí cosanta agus bainistíochta

Tírdhreach

 1. Tírdhreach fairsing adhlactha a bhfuil suntas deasghnáthach mór ag baint leis ar chor na Bóinne le líon mór séadchomharthaí sóisialta, geilleagracha agus adhlactha lena n-áirítear 40+ tuama pasáiste
 2. Radhairc isteach sa mhaoin agus amach aisti

Gnéithe seandálaíochta

 1. Doimhneacht ama Bhrú na Bóinne ón tréimhse Neoiliteach go dtí tréimhsí deiridh na meánaoise
 2. An léiriú is fearr ar thuamaí pasáiste san Eoraip réamhstairiúil
 3. An léiriú is mó agus is tábhachtaí ar ealaín phlaisteach mheigiliteach réamhstairiúil
 4. Dearadh na dtuamaí pasáiste i ndáil leis na spéartha agus an réalteolaíocht
 5. Na trí dhumha adhlactha mhóra, Cnóbha, Sí an Bhrú agus Dubhadh, agus na láithreacha mórthimpeall orthu
 6. Grúpa Chnóbha le húsáid ón tréimhse Neoiliteach go dtí na tréimhsí meánaois dhéanach, lena n-áirítear tuamaí pasáiste, imfháluithe, láithreacha áitíochta agus córais páirce
 7. Grúpa suíomhanna réamhstairiúla Shí an Bhrú lena n-áirítear tuamaí pasáiste, heinse, cursas agus liagciorcal
 8. Grúpa suíomhanna réamhstairiúla agus Iarannaoise, luath-Chríostaí agus luath-mheánaoise Dhubhadh lena n-áirítear an dumha adhlactha mór, tuamaí meigiliteacha, go leor tuamaí adhlactha níos lú, heinse, gallán, agus séipéal agus túrtheach meánaoiseach
 9. Láithreacha réamhstairiúla, Iarannaoise, luath-Chríostaí agus meánaoise eile scaipthe trasna an tírdhreacha

Dobhraite

 1. Cuid de cheantar a bhfuil an-chuid scéalta faoi stair ársa na hÉireann ag baint leis
 2. Atmaisféar an ionaid deasghnátha

Tabhair faoi deara gur ceartaíodh na hearráidí sa Ráiteas um Luach Uilíoch Gan Íoc do liosta na n-aitreabúidí.

Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh faisnéise.