Liosta Sealadach 2010

Liosta Sealadach 2010

I nDeireadh Fómhair 2008, bhunaigh Aire na Roinne Comhshaoil Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil Sainghrúpa Comhairleach le hathbhreithniú a dhéanamh ar Liosta Sealadach na hÉireann de láithreáin a d’fhéadfaí a bheith ainmnithe ar Liosta Oidhreachta Domhanda. Rinneadh an t-athbhreithniú idir 2008 agus 2009, nuair a rinne an Grúpa measúnú ar cé acu láithreáin a chomhlíon na critéir éigeantach d’inscríbhinn ar Liosta Oidhreachta Domhanda. Tar éis chomhairliúcháin phoiblí, measúnú na moltaí agus athbhreithniú na n-iarratas, faomhadh an Liosta Sealadach nua ag an Aire le cur ar aghaidh chuig EOECNA i Márta 2010. Tháinig sé in ionad an chinn roimhe a dréachtaíodh i 1992.

Liosta Sealadach 2010 – Cur Síos Gairid na Láithreán
An Bhoirinn
Achaidh Chéide Céide agus Móntaigh iarthuaisceart Mhaigh Eo
Baile Átha Cliath – Cathair Stairiúil Bhaile Átha Cliath
Láithreáin Mhainistreach na Luathmeánaoise (Cluain Mhic Nóis, Darú, Gleann Dá Loch, Inis Cealtra, Na Cealla agus Mainistir Bhuithe)
An Chathair Mhainistreach de Chluain Mhic Nóis agus a Tírdhreach Cultúrtha
Láithreáin Ríoga na hÉireann (Caiseal, Dún Ailinne, Cnoc Uisnigh, Coimpléasc Ráth Cruachan agus Coimpléasc na Teamhrach)
Caiseal Thiar